Utwórz memoriał.

HOME   SEARCH/WYSZUKIWARKA   SIGNUP/UTWÓRZ MEMORIAŁ   Tc & Cc/ REGULACJE

Utwórz memoriał lub memoriały wybierając jedną z opcji opłaty miesięcznej:

1. Opłata co-miesięczna 2,99 $ pokrywa usługę miesięczną za jeden memoriał.

Pozwala na utworzenie 1 memoriału na stronach globalnego cmentarza wirtualnego ‘the Extension of LIFE from Sunset to ETERNITY’ (Przedłużenie życia, od Zachodu Słońca do Nieskończoności”).

2. Opłata co-miesięczna 11,99 $ pokrywa usługę miesięczną za 6 memoriałów.

Pozwala na utworzenie do 6 memoriałów na stronach globalnego cmentarza wirtualnego ‘the Extension of LIFE from Sunset to ETERNITY’ ‘ (Przedłużenie życia) “Od Zachodu Słońca do Nieskończoności”.

3. Opłata co-miesięczna 21,99 $ pokrywa usługę miesięczną za 20 memoriałów.

Pozwala na utworzenie do 20 memoriałów na stronach globalnego cmentarza wirtualnego ‘the Extension of LIFE from Sunset to ETERNITY’ ‘ (przedłużenie życia) “Od Zachodu Słońca do Nieskończoności”.

Globalny cmentarz wirtualny

The Extension Life

“Przedłużenie życia… od zachodu słońca do nieskończoności”

jest oferowany, prowadzony i zarządzany przez firmę,

Dibucard International, LLC

1815 W. Charleston Blvd. siute #6.

Las Vegas, NV 89102, U.S.A.

Kontakt: dibucardpp@usa.com

833-434-2822

Szczegóły i regulacje witryny znajdują się na stronie  Prawa i zasady używania.