Nasi Liderzy

Mają niesprawiedliwą przewagę nad innymi, że nigdy nie rezygnują i zawsze są gotowi do wsparcia i współdziałania. Ty też możesz na nich liczyć.

Zapraszamy w podróż przez niesamowity Świat DiBuCard

Liderzy DiBuCard z pozycją LT4 lub wyżej.